Lees voor   Afdrukken Stuur door - A | A | A +

Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

Nadat u een bouwvergunning heeft verkregen of uw bouwmelding akkoord is bevonden, kunt u starten met de (ver)bouw van de woning.Tijdens de (ver)bouw van de woning, inrichting of pand, houdt de gemeente toezicht op het naleven van de verleende bouwvergunning en regelgeving. Het toezicht heeft niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op de veiligheid. Als de bouw niet volgens de gestelde voorwaarden plaats vindt, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten het werk stil te leggen.

Nadere informatie

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0344) 63 71 67.