Lees voor   Afdrukken Stuur door - A | A | A +

Persberichten

Donor Ja of Nee: jij kiest toch liever zelf?

17 April 2014

Zo’n 180.000 jongeren die zijn geboren in 1995 ontvangen deze week een brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In onze gemeente gaat het om 449 jongeren. Deze brief bevat een oproep om de keuze te maken om wel of geen orgaandonor te worden en deze keuze vast te leggen in het Donorregister. De gemeente Tiel ondersteunt deze oproep van de minister. Want Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. [+] Lees verder

Voorspoedig verloop formatiebesprekingen Tiel

15 April 2014

Wat moet er de komende vier jaren gebeuren in de gemeente? Welke bezuinigingen zijn nodig om het Tielse huishoudboekje gezond te houden? Welke investeringen zijn mogelijk? Daarover spraken de onderhandelaars van de beoogde coalitiepartijen de afgelopen week. Op hoofdlijnen is overeenstemming bereikt, de komende dagen worden de finesses aangebracht. De verwachting is dat de onderhandelingen voor eind april 2014 zijn afgerond. [+] Lees verder

Tolhuiswal Tiel 15 april afgesloten wegens werkzaamheden

10 April 2014

In verband met de aanleg van een nieuwe waterleiding is de Tolhuiswal vanaf de zijde van de Westluidensestraat op dinsdag 15 april 2014 afgesloten. De aanleg van deze leiding is één van de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage, het cultuurgebouw en de woningen in de Westluidense Poort. [+] Lees verder

Leerplichtcontrole op luxeverzuim rond meivakantie

08 April 2014

De gemeente Tiel voert controle uit op het zogenoemde ‘luxeverzuim’ van leerplichtigen voorafgaand en na afloop van de komende meivakantie. De gemeente wil hiermee tegen gaan dat ouders buiten de vakantie om met hun kinderen op vakantie gaan. [+] Lees verder

Formatie in Tiel gestart: enthousiast en vernieuwingsgezind

08 April 2014

Na het advies van informateur Beerten zijn de formatiebesprekingen gestart. Onder leiding van de formateur, Laurens Verspuij (D66), hebben de beoogde coalitiepartijen (D66, PvdA, VVD en CDA) een strakke planning uitgezet om in enkele weken een nieuw coalitieakkoord te maken voor de komende vier jaar. [+] Lees verder

Presentatie Uit in Tiel 2014

02 April 2014

Wat is er dit jaar te doen in Tiel? Waar kun je overnachten? Wat zijn de wandel- en fietsmogelijkheden? Waar zijn Flipje-artikelen te koop? Deze onderwerpen komen onder andere aan bod in het gratis magazine: UIT in Tiel. Het magazine, dat dit jaar voor de derde keer verschijnt, is een uitgave van stadspromotie Tiel en is bedoeld om toeristen, bezoekers, inwoners en ondernemers compleet en compact te informeren over wat Tiel te bieden heeft. [+] Lees verder

Waterschap Rivierenland oefent sluiting van coupures in Tiel

01 April 2014

Woensdag 9 april 2014 oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van drie coupures in Tiel. Het betreft de coupures bij de Nieuwe Tielseweg, Waterstraat en Waalstraat. Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. Bij hoogwater op de rivier geeft het waterschap opdracht aan de gemeente Tiel om deze ‘gaten’ af te sluiten, zodat het gebied erachter beschermd is tegen het rivierwater. Doorgang door deze coupures is gestremd tussen 18.30 en 22.30 uur, omleidingsroutes worden aangegeven. [+] Lees verder

Plaatsing buurtpreventieborden De Bark

31 Maart 2014

De bewoners van De Bark slaan de handen ineen om het aantal (auto)inbraken in hun buurt een halt toe te roepen. Daarom zijn zij aan de slag gegaan met buurtpreventie. Doel van buurtpreventie is dat bewoners, politie en gemeente er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat en buurt. De borden worden op 2 april 2014 onthuld. De Bark is het elfde buurtpreventieproject in Tiel. [+] Lees verder

Enquête naar beleving besmettingsbrief

27 Maart 2014

Vanaf volgende week ontvangen meer dan duizend huishoudens in de gemeente Tiel per post een enquête van de politie. In samenwerking met de gemeente Tiel onderzoeken twee studenten van de Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch de ervaringen en effecten van de besmettingsbrief. Sinds eind 2012 stuurt de gemeente Tiel besmettingsbrieven naar buurtbewoners van een adres waar recent is ingebroken. Deze brief wordt gestuurd omdat de buurtbewoners een verhoogde kans hebben om ook slachtoffer te worden van een woninginbraak. [+] Lees verder

Informateur Beerten presenteert eindrapportage informatieronde Tiel

27 Maart 2014

Ter voorbereiding van de coalitieonderhandelingen heeft informateur Henk Beerten gesprekken gevoerd met alle politieke partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen deel uit maken van de Tielse gemeenteraad. Vrijdag 28 maart 2014 om 10.30 uur presenteert de informateur de eindrapportage van de informatieronde tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het Tielse stadhuis. [+] Lees verder

Nieuwsbrief


 

Laat ons u bellen
Op dit moment zijn wij niet telefonisch bereikbaar. U kunt ons uw vraag stellen via het contact formulier.