Lees voor   Afdrukken Stuur door - A | A | A +

Wijkschouwen


Inleiding

Logo Wijkgericht WerkenHet gemeentebestuur van Tiel wil de inwoners van Tiel, Kapel Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen vaker in de eigen omgeving opzoeken om zodoende een beter beeld te krijgen van wat er leeft in de dorpen en wijken van de gemeente Tiel. Sinds 2005 wordt in de gemeente Tiel wijkgericht werken vorm gegeven volgens de methodiek van wijkschouwen, wijkoverleggen, wijkcontactwethouders en wijkbudgetten.

Doelstelling

Het wijkgericht werken in Tiel is gestart met de volgende doelstellingen:

 • wijkbewoners betrekken bij hun wijk (participatie/sociale cohesie)
 • de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor de leefbaarheid in zijn/haar wijk te bevorderen
 • de dienstverlening vanuit de gemeente richting de wijk te optimaliseren

Wijkschouw Tiel-West 17 april
In het kader van het wijkgericht werken komt wethouder Driessen op donderdag 17 april 2014 naar Tiel-West voor een wijkschouw. Belangstellende bewoners zijn van harte welkom. De wijkschouw start om 17.00 uur per fiets vanaf het infocentrum in de Hertogenwijk (Graaf Waltgerlaan 37). De nabespreking wordt gehouden in het voormalige Rode Kruisgebouw (Haaftenlaan 26), aanvang 18.00 uur. Op de agenda staan o.a. het verslag en de afsprakenlijst van de wijkschouw van 19 november 2013 en de punten voortkomend uit de wijkschouw. Deze wijkschouw is in overleg met de Stichting Hertogenwijk, Stichting Ridderweide, wijkorganisatie Burgemeesterwijk en Bloemenbuurt tot stand gekomen. Wilt u deze terugkoppeling bijwonen? Meldt u dan aan bij de heer Loosschilder, telefoon: (0344) 637 451 of via de mail: jloosschilder@tiel.nl

Wijkindeling

De gemeente Tiel is ingedeeld in acht wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkcontactwethouder.

Wijkindeling Wijkcontactwethouder Wijkorganisaties
Kapel Avezaath de heer Ruud Vermeulen Dorpsraad Kapel Avezaath
p/a Dhr. R. van Dijk
Krommesteeg 59
4013 NH Kapel Avezaath
(0344) 61 50 77

Tiel Centrum mevr. Corry van Rhee-Oud-Ammerveld Hart van Tiel
p/a Plein 63
4001 LH Tiel
(0344) 63 30 30
Bewonersgroep Sterrebos e.o.
mevrouw D. Wijnbelt- van Heun
Adams weg 12
4001 KD Tiel
(0344) 62 74 52
Bewonersgroep Lingedijk e.o.
mevrouw A. Roeffen
Lingedijk 20
4001 XJ Tiel
(0344) 61 06 43
Bewonerscommissie Complex Koornmarkt
mevrouw A. Oprins
Koornmarkt 16/23
4001 KW Tiel
(0344) 61 96 37
Tiel-Centrum XL
Mevr. C. Kreuk
Gasthuisstraat 12
4001 BE Tiel
(0344) 63 44 60
Carla@tielcentrumxl.nl
http://www.tielcentrumxl.nl 
Tiel-Noord de heer Laurens Verspuij Wijkcomité Westroijen
Kloosterbuurt/Westroijen/Schepenbuurt
secr. T. Stam
De Schouw 13
4002 GJ Tiel
www.westroijen.nl
Wijkcommissie Drumpt/Rauwenhof
secr. mevr. R. Franken
Anna Blamanstraat 11
4003 KE Tiel 
(0344) 62 77 10
www.drumpt.info
Vereniging MEMO
p/a de heer Pelikaan
Burg. Meslaan 46
4003 CC Tiel
(0344) 63 01 31
www.memotiel.nl
Tiel-Oost de heer Ruud Vermeulen Bewonersbelangen Vogelbuurt Tiel
De heer A. de Graaf
Meeslaan 14
4005 VR Tiel
Actiecomité Bevrijdingslaan/Hoveniersweg e.o.
Mevr. L. Touber
Hoveniersweg 117
4001 HT Tiel
Bewonerscommissie De Kranshof
Mevr. E.A. Huisman-Landheer
De Kranshof 218
4005 DE Tiel
Tiel Passewaaij de heer Laurens Verspuij Wijkvereniging Passewaaij
p/a de heer van de Meer
Wijnkers 1
4007 ZP Tiel
(0344) 63 05 23
bestuur@passewaaij.nl
www.passewaaij.nl
Tiel-West de heer Henk Driessen Stichting Hertogenwijk
Graaf Waltgerlaan 37
4001 KE Tiel
(0344) 63 58 82/ 63 04 57
www.hertogenwijk.nl
Wijkvereniging Burgemeesterwijk Bloemenbuurt
p/a mevrouw G. van der Bent
Burgemeester Bouwensstraat 28
4001 VT Tiel
(0344) 62 26 97
informatie@burgemeesterwijk-bloemenbuurt.nl
www.burgemeesterwijk-bloemenbuurt.nl
Wijkorganisatie Ridderweide
p/a Dhr. A. Cuijten
Wadenoijenlaan 547
4006 AM Tiel
(0344) 61 43 85
www.ridderweide-tielwest.nl
Wadenoijen de heer Henk Driessen Vereniging Leefbaar Wadenoijen
p/a de heer Van Haaften
Bommelweg 26
4014 PW Wadenoijen
(0344) 66 22 11
wadenoijen@live.nl
Zennewijnen mevr. Corry van Rhee-Oud-Ammerveld Buurtvereniging Zennewijnen
p/a de heer Van de Westering
Bredestraat 14
4062 PM Zennewijnen
(0344) 65 16 85

Wijkschouw

In de wijken vindt periodiek een wijkschouw plaats. Een wijkschouw houdt in dat de wijkcontactwethouder met een aantal ambtenaren een bezoek brengt aan de wijk en met bewoners en wijkorganisaties in gesprek gaat. De wijkschouwen worden voorbereid door gemeente en wijkorganisaties samen. Meestal wordt er een rondje door de wijk gelopen of gefietst en volgt daarna een bijeenkomst over een aantal actuele thema's. Van elke wijkschouw wordt een verslag gemaakt.

U kunt de planning voor de wijkschouwen bekijken:

 • planning voor de wijkschouwen 2014

Nadere informatie

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Johan Loosschilder: (0344) 63 74 51 of email jloosschilder@tiel.nl en Roland van Vugt (0344) 63 72 57 of email rvvugt@tiel.nl.

Voor kleine problemen, zoals losse stoeptegels, gaten in de weg, overhangend groen, graffiti en zwerfvuil kunt u bellen met de Bel en Herstellijn, telefoonnummer (0344) 63 75 55.

Wijkverslagen

  Kapel-Avezaath

  Passewaaij

  Tiel Centrum

  Tiel Noord

  Tiel Oost

  Tiel West


  Wadenoijen

  Zennewijnen

  Laatste update

  14-04-2014: Wijkschouw Tiel-West 17 april a.s.