Lees voor   Afdrukken Stuur door - A | A | A +

Organisaties

 • Antwoord voor bedrijven
  Postbus 20105
  2500 EC Den Haag
  Juliana van Stolberglaan 148
  2595 CL Den Haag
  Telefoonnummer: (0900) 608 09 00 (10 c/m)
  www.antwoordvoorbedrijven.nl  
 • Kamer van Koophandel
  Bezoekadres:
  Laan van Westroyen 6
  4003 AZ  Tiel

  Postadres:
  Postbus 48 
  3500 AA Utrecht

  Telefoonnummer: (030) 239 66 00
  Faxnummer: (030) 231 28 04
  Internet: www.tiel.kvk.nl  
  Email: servicecenter-midden@kvk.nl
 • De Zaak van de Stad
  Plein 63
  4001 LH Tiel
  Telefoonnummer: (0344) 63 30 30
  Faxnummer: (0344) 66 42 24
  E-mail dezaakvandestad@tiel.nl  
  Internet: www.uitintiel.nl  

Ondernemersorganisaties

 • Bedrijvenpark Medel Rivierenland
  Projectorganisatie
  Medelsestraat Oost 13
  4004 LE Tiel
  Postadres:
  Postbus 6278
  4000 HG Tiel
  Telefoonnummer: (0344) 67 37 00
  www.bedrijvenparkmedel.nl  
 • Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. (OCT)
  Secretariaat:
  Postbus 6279
  4000 HD Tiel
  Telefoonnummer: (0344) 63 69 68
  Faxnummer: (0344) 62 32 04
  www.ondernemerscooperatietiel.nl  


 • Ondernemersvereniging Hart van Tiel
  Voorzitter: vacant
  Inlichtingen: centrummanager de heer Kees van Keulen
  Postadres:
  Plein 63
  4001 LH Tiel
  Telefoonnummer: (0344) 64 55 55
  Faxnummer: (0344) 66 42 24
  e-mail: secretariaat@hartvantiel.nl
 • Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland (STER)
  Inlichtingen:
  de heer Drs. F.C. Vorselman
  Laan van Westroyen 4
  Postadres:
  Postbus 218
  4000 AE Tiel
  Telefoonnummer: (0344) 63 77 83
  Faxnummer: (0344) 63 77 02

Bedrijfgerelateerde organisaties

 • Vereniging VNO-NCW i
  Malietoren
  Bezuidenhoutseweg 12
  Postbus 93002
  Telefoonnummer: (070) 349 03 49
  informatie@vno-ncw.nl  
 • Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel (NMNH)
  Jan van Nassaustraat 75
  2596 BP Den Haag
  Telefoonnummer: (070) 314 19 40
  info@nmnh.nl  
 • MKB-Nederland i
  Brassersplein 1
  Postbus 5096
  2600 GB Delft
  Telefoonummer: (015) 219 12 12
  www.mkb.nl  

Uitbreiden onderneming

Bij het uitbreiden van uw onderneming komt heel wat kijken. Afhankelijk van de uitbreiding gelden een aantal spelregels. Meer informatie hierover treft u aan in ons digitaal loket onder de optie producten en diensten.

Producten & diensten overzicht

Vereiste toestemmingen

Voor het starten van een onderneming of het uitbreiden van uw bestaande onderneming heeft u mogelijk toestemming nodig. Hiervoor hebben we een overzicht samengesteld.

Overzicht vereiste toestemmingen