Lees voor   Afdrukken Stuur door - A | A | A +

Nieuwbouw

Rio-Vahstal terrein - nieuwbouw

03 April 2014

Het Rio-Vahstalterrein ligt vlakbij de Tielse binnenstad. Het gebied wordt begrensd door Brugstraat-Nieuwe Tielseweg-Tinnegieter-Spieringstraat. Op het terrein worden negen grondgebonden woningen en ongeveer 100 appartementen ontwikkeld. Onder het appartementengebouw aan de Nieuwe Tielseweg wordt een parkeergarage gerealiseerd. [+] Lees verder

Dominicuskwartier - Hof van Walburg - afgerond

18 Maart 2013

Het gebied tussen de St. Walburgbinnensingel, Binnenmolenstraat en het St. Walburgkerkpad is opnieuw tot ontwikkeling gebracht. In het wijkje waren in de loop van de jaren diverse functies, waaronder het voormalige ziekenhuis, en bebouwingsvormen ontstaan. [+] Lees verder

Binnenheuvel - afgerond

06 Maart 2012

Aan de Binnenhoek, op de plek waar vroeger onder andere de Daalderopfabriek stond, is een uniek woongebied ontstaan, de Binnenheuvel. Projectontwikkelaar Proper Stok heeft hier in verschillende fases appartementen, grondgebonden woningen, een parkeergarage en twee supermarkten gebouwd. De laatste twee fases, de bouw van appartementencomplexen Het Kristal en Parktoren, worden voorlopig niet gerealiseerd. Uit een belangstellendenregistratie is gebleken dat er op dit moment, maart 2012, onvoldoende belangstelling is voor deze koopappartementen. [+] Lees verder

Vijverterrein en omgeving

30 Januari 2012

Het Vijverterrein is het gebied tussen de Zwaluwstraat, Latensteinseweg, Echteldsedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Vijverterrein wordt ontwikkeld tot een stedelijk gebied waar ruimte is voor werken, wonen, sport en recreatie. In het noordelijke deel komt een woonwerkgebied, in het zuidelijke deel een woonlocatie. Ook is ruimte gereserveerd voor een park op de voormalige vuilstort. [+] Lees verder

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning (Wabo)

16 April 2012

Op 1 oktober 2010 gaat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Daardoor worden 25 bestaande vergunningen gebundeld in één omgevingsvergunning. [+] Lees verder

Molenhoek

21 Februari 2013

In overleg met de gemeente Tiel heeft de familie Van Helden een plan ontwikkeld voor nieuwbouw aan de Molenhoek-Tolhuisstraat. Het bouwplan bestaat uit twee commerciële ruimten en negen appartementen. De ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Masterplan Waalfront. [+] Lees verder

Structuurvisie Tiel 2030

16 April 2013

De structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.1) bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van Tiel. De visie gaat in op de hoofdzaken van het ruimtelijke beleid en op de wijze waarop de gemeenteraad hieraan uitvoering denkt te geven. De structuurvisie is een kaderstellend plan en heeft geen direct bindende werking voor burgers. [+] Lees verder

Muggenborch / Richtershof vrije kavels

17 Juni 2013

Aan de Muggenborch, aan de rand van het dorp Kapel Avezaath, is de afgelopen jaren nieuwbouw gerealiseerd. Het project wordt afgerond met het uitgeven van vrije kavels met een grote mate van vrijheid in de grootte van de kavels en de te bouwen woningen. Op de kavels kunnen vrijstaande woningen of twee-onder-een-kapwoningen worden gebouwd. Om de kwaliteit van de nieuwbouw te waarborgen is er een zogenaamd kavelpaspoort opgesteld. [+] Lees verder

Passewaaij buurt 7

15 Augustus 2013

De uitbreidingswijk Passewaaij bestaat uit verschillende buurten (8) rond een centrumgebied. In 1990 werd begonnen met de bouw van de eerste woningen. Momenteel is de laatste buurt, buurt 7, in ontwikkeling. [+] Lees verder