12 miljoen euro voor infrastructuur en versnelling woningbouw in Spoorzone Tiel

1 jul 2022
Het Rijk stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de fietstunnel onder het spoor tussen de Spoorstraat en de Siependaallaan, de nieuwe rotonde Papesteeg-Teisterbantlaan, een fietspad langs de Teisterbantlaan tussen het nieuwe Beroepscollege en de mavo én voor de ontsluiting van Lingehoven.

Versnelling woningbouw in de Spoorzone

Hiermee kan de gemeente Tiel alle ambities voor de Spoorzone waarmaken en de ontwikkeling van circa 570 woningen versnellen op de locaties Veilingterrein, Teisterbantlaan en Lingehoven. Vorige week ondertekenden gemeente Tiel, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Thius al de benodigde overeenkomsten voor de realisatie van 325 woningen op het Veilingterrein en 89 woningen op de locatie Teisterbantlaan. Daarmee boekt het demissionaire college van Tiel met haar samenwerkingspartners een uniek resultaat. Een moderne veilige infrastructuur en goede bereikbaarheid, vooral met OV en fiets, maakt wonen in de Spoorzone heel aantrekkelijk.

Fietstunnel onder het spoor en modernisering station een grote stap dichterbij

Van het bedrag is het grootste deel bestemd voor de fietstunnel onder het spoor. Daarmee komt ook de verdere modernisering van het station Tiel een stap dichterbij. NS en ProRail stellen al jaren als voorwaarde dat de gemeente deze fietstunnel moet aanleggen om een einde te kunnen maken aan de onveilige situatie met overstekende voetgangers en fietsers op het station. De modernisering van het station Tiel is in 2021 integraal onderzocht als onderdeel van de ontwikkeling voor het Veilingterrein.

Versnelling woningbouw en veilige fietsroutes goed nieuws voor Tiel

Marcel Melissen, wethouder voor ondermeer verkeer, wonen en financiën: “Deze bijdrage van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is echt heel goed nieuws voor de inwoners van Tiel. Er is enorm veel behoefte aan betaalbare woningen en aan veilige fietsroutes in onze stad. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap.” Ben Brink, portefeuillehouder Spoorzone: ”Ik ben trots dat de gemeente Tiel de provincie en het Rijk hebben overtuigd van de kansen om in de Spoorzone veel nieuwe woningen te bouwen en Tiel aantrekkelijker en sterker te maken. Het college is erg dankbaar voor deze bijdrage en het vertrouwen.”

Cofinanciering

De toezegging door het Rijk van 12 miljoen euro is onder voorwaarde van cofinanciering door de gemeente. Daarvan is het definitieve percentage nog niet bekend, maar voorlopig wordt uitgegaan van 25% voor rekening van de gemeente Tiel.