4, 12 en 18 april VisieCafés Omgevingsvisie

15 mrt 2023
Wij zijn volop aan de slag met het maken van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft aan in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen de komende twintig jaar. Hoe ziet Tiel er in 2040 uit? Hoe wonen, werken en leven we dan?

Wij maken de Omgevingsvisie graag samen met u. In drie VisieCafés in april gaan we graag met u in gesprek over allerlei belangrijke onderwerpen. Denk daarbij aan wonen, werken, uw leefomgeving, klimaat, gezondheid en natuur. De opbrengst van deze gesprekken gebruiken we bij het maken van de omgevingsvisie.

De VisieCafés vinden plaats op:

  • dinsdag 4 april in Hotel Van der Valk van 19.30 uur – 21.30 uur
  • woensdag 12 april in de Agnietenhof van 19.30 uur – 21.30 uur
  • dinsdag 18 april in RKBS De Bataaf in het IKC de Stater van 19.30 uur – 21.30 uur

U kunt zich voor de VisieCafés aanmelden. Alle drie de VisieCafés hebben hetzelfde programma. Dus u hoeft zich niet voor alle VisieCafés aan te melden.

Praat mee!

Tijdens de VisieCafés gaan we in gesprek over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld over waar we welke huizen kunnen bouwen en over welke voorzieningen belangrijk zijn voor uw buurt. Maar we gaan ook in gesprek over de bereikbaarheid van Tiel, het opwekken van duurzame energie, de toekomst van natuur en landschap en het versterken van het ondernemersklimaat. U kunt bij het aanmelden aangeven over welke thema’s u tijdens het VisieCafé in gesprek wilt.

Vervolg op de ‘Maand van de Toekomst’

De VisieCafés zijn een vervolg op de ‘Maand van de Toekomst’. Die vond in januari plaats. In die maand hebben we veel met inwoners gesproken over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Tiel. Ook online gaven honderden inwoners daarover hun mening. De opbrengst van de ‘Maand van de Toekomst’ is te vinden op de website van de gemeente Tie. In de VisieCafés zoomen we verder in op wat we tijdens de ‘Maand van de Toekomst’ hebben opgehaald.