Aangevraagde evenementenvergunning: Olympia’s Tour op zondagmiddag 20 oktober op de Veemarkt en Burg. Hasselmanplein Tiel

1 aug 2019
Aangevraagde evenementenvergunning: Courage Events (aanvraag d.d. 11 juli 2019) voor de start en finish van de laatste etappe van Olympia’s Tour op zondagmiddag 20 oktober op de Veemarkt en Burg. Hasselmanplein. Deze publicatie is alleen ter informatie. Op deze aanvragen is nog niet beslist. U kunt de aanvragen en bijbehorende stukken na afspraak inzien in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag.

U kunt dit besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.