Aangevraagde evenementenvergunning: Voor het organiseren van het fruitcorso met bijbehorende activiteiten, Tiel

20 mei 2019
Aangevraagde evenementenvergunning: Stichting 4 Stromenland, voor het organiseren van het fruitcorso met bijbehorende activiteiten in de periode van 9 tot en met 23 september op onder andere Het Taluud, Veemarkt en Kalverbos (aanvraag d.d. 30 april 2019)

Deze publicatie is alleen ter informatie. Op deze aanvragen is nog niet beslist. U kunt de aanvragen en bijbehorende stukken na afspraak inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2.

Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.