Aangevraagde omgevingsvergunning:

9 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Veertien Hond 11 (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 1-7-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.