Aangevraagde omgevingsvergunning: aanleggen kolk, Lingedijk thv 69-73-75, Wadenoijen

6 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk,t.h.v. nrs. 69-73-75 Wadenoijen (aanleggen) aanleg kolkleiding in sleuf onder voetpad (ontvangstdatum: 30-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.