Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 101 Tiel, vergroten woning

23 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 101 Tiel, (bouwen) vergroten woning (ontvangstdatum: 16-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.