Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 117 Tiel, plaatsen schuur

4 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 117 Tiel, (bouwen) plaatsen schuur (ontvangstdatum: 24-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.