Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 131 Tiel, plaatsen dakkapel

26 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 131 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 12-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.