Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 2, Tiel, plaatsen dakkapel

13 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 2, Tiel, plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 3-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.