Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 41 plaatsen dakkapel

9 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 41 (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 28-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.