Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 60 60a, 60b en 60c Tiel, melding brandveilig gebruik IKC

31 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 60 60a, 60b en 60c Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik IKC (ontvangstdatum: 16-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.