Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 71 Tiel, plaatsen overkapping

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 71 Tiel, (bouwen) plaatsen overkapping (legaliseren, ontvangstdatum: 15-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.