Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 71, verleggen uitrit

21 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Aardbeivlinder 71 (uitweg) verleggen uitrit (ontvangstdatum: 9-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.