Aangevraagde omgevingsvergunning: Achterweg 2, Tiel, vervangen koelmachine op dak

5 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Achterweg 2 (bouwen) vervangen koelmachine op dak (ontvangstdatum: 26-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.