Aangevraagde omgevingsvergunning: Adamsweg 24 Tiel, vernieuwen dakkapel

11 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Adamsweg 24 Tiel, (bouwen) vernieuwen dakkapel (ontvangstdatum: 30-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.