Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 2, Tiel, verbouw pakhuis tot woonhuis met garage

28 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 2 (bouwen) verbouw pakhuis tot woonhuis met garage (ontvangstdatum: 17-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.