Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 24 Tiel, melding brandveilig gebruik

16 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 24 Tiel,(gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 10-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.