Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 7 Tiel, verduurzaming en aanpassingen woning, aanleggen uitrit

16 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 7 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning, uitweg) verduurzaming en aanpassingen woning, aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 7-12-2020);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.