Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 7 Tiel, verduurzaming, restauratie en modernisering, aanleggen uitrit

11 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ambtmanstraat 7 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning, uitweg) verduurzaming, restauratie en modernisering, aanleggen uitrit (ontvangstdatum 1-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.