Aangevraagde omgevingsvergunning: Annie Romeinstraat 1 Tiel, aanbrengen pui zijgevel garage

28 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Annie Romeinstraat 1 Tiel, (bouwen) aanbrengen pui zijgevel garage (ontvangstdatum: 19-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.