Aangevraagde omgevingsvergunning: Annie Romeinstraat 1 Tiel, plaatsen afdak

20 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Annie Romeinstraat 1 Tiel, (bouwen) plaatsen afdak (ontvangstdatum: 12-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.