Aangevraagde omgevingsvergunning: Annie Romeinstraat 1 Tiel, plaatsen tuinhuis

13 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Annie Romeinstraat 1 Tiel, (bouwen) plaatsen tuinhuis (ontvangstdatum: 1-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.