Aangevraagde omgevingsvergunning: Baesjoulaan 2 Tiel, bouwen schuur

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Baesjoulaan 2 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen schuur (ontvangstdatum: 20-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.