Aangevraagde omgevingsvergunning: Baesjoulaan 2 Tiel, webshop starten

28 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Baesjoulaan 2 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) webshop starten (ontvangstdatum: 15-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.