Aangevraagde omgevingsvergunning: Bakkerstraat 12 Tiel, gebruiksmelding

3 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bakkerstraat 12 Tiel, (melding brandveilig gebruik) gebruiksmelding (ontvangstdatum: 24-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.