Aangevraagde omgevingsvergunning: Begoniastraat 3 Tiel, plaatsen dakkapel

6 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Begoniastraat 3 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 31-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.