Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 11 Kapel Avezaath, aanleg glasvezel buitengebied

11 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 11 Kapel Avezaath, (aanleggen) aanleg glasvezel buitengebied (ontvangstdatum: 28-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.