Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 11 Kapel Avezaath, uitbreiden MC Donalds Tiel

26 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 11 Kapel Avezaath, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) uitbreiden MC Donalds Tiel (ontvangstdatum: 12-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.