Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 50 Kapel Avezaath, kappen bomen

17 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 50 Kapel Avezaath, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 8-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.