Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 62 Kapel Avezaath, herbouw woning

11 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 62 Kapel Avezaath, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) herbouw woning (ontvangstdatum: 22-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.