Aangevraagde omgevingsvergunning: Biezenwei 13 Tiel, reclame plaatsen

11 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Biezenwei 13 Tiel, (bouwen) reclame plaatsen (ontvangstdatum: 3-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.