Aangevraagde omgevingsvergunning: Biezenwei 13 Tiel, reinigen van tankwagens

20 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Biezenwei 13 Tiel, (milieu) reinigen van tankwagens (ontvangstdatum: 11-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.