Aangevraagde omgevingsvergunning: Biezenwei 2 Tiel, realiseren tijdelijke vaccinatie locatie, melding brandveilig gebruik vaccinatie locatie

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Biezenwei 2 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, gebruiksmelding) realiseren tijdelijke vaccinatie locatie, melding brandveilig gebruik vaccinatie locatie (ontvangstdatum: 29-1-2021);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.