Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenhoek 58 Tiel, bouwen schuur met afdak

30 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenhoek 58 Tiel, (bouwen) bouwen schuur met afdak (ontvangstdatum: 18-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.