Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenhoek nabij nummer 58 Tiel, inrichten hondenuitlaatplaats

19 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenhoek nabij nummer 58 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) inrichten hondenuitlaatplaats (ontvangstdatum: 8-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.