Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 30 Tiel, melding brandveilig gebruik

11 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 30 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 5-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.