Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 30 Tiel, plaatsen dakopbouw

25 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 30 Tiel, (bouwen) plaatsen dakopbouw (ontvangstdatum: 18-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.