Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 30 Tiel, wijzigen achtergevel

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 30 Tiel, (bouwen) wijzigen achtergevel (ontvangstdatum: 7-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.