Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 6-8, Tiel, melding brandveilig gebruik

9 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraat 6-8 (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 29-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.