Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraatje 8 Tiel, bouwen beheerderswoning

20 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Binnenmolenstraatje 8 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan, monumentenvergunning) bouwen beheerderswoning (ontvangstdatum; 13-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.