Aangevraagde omgevingsvergunning: Boerhaavelaan 29 Tiel, aanleg in- en uitrit

18 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Boerhaavelaan 29 Tiel, (uitweg) aanleg in- en uitrit (ontvangstdatum: 11-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.