Aangevraagde omgevingsvergunning: Boerhaavelaan 29 Tiel, gevelaanpassing

20 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Boerhaavelaan 29 Tiel, (bouwen) gevelaanpassing (ontvangstdatum: 15-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.