Aangevraagde omgevingsvergunning: Boezem 25 Tiel plaatsen carport

12 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Boezem 25 Tiel (bouwen) plaatsen carport (ontvangstdatum: 3-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.