Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 24 Wadenoijen, bouwen loods

24 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 24 Wadenoijen (bouwen) bouwen loods (ontvangstdatum: 14-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.